Y Person

  1. Rydym yn cydnabod yr angen i wella a datblygu'r system iechyd a gofal cymdeithasol, er mwyn gwasanaethu'r cyhoedd a'r rhai sy'n gweithio ynddynt yn well.
  2. Mae'r pandemig wedi dangos bod newid amlasiantaethol cymhleth yn bosibl yn gyflym ac ar raddfa eang. 
  3. Bydd Yma yn annog ac yn galluogi gofal integredig,wedi'i gynllunio a'i ddarparu o amgylch anghenion y dinesydd.
  4. Byddwn yn hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg sy'n galluogi dinasyddion i gael mynediad i'w cofnodion gofal iechyd yn ogystal â gwella cyfathrebu o fewn y system iechyd a gofal cymdeithasol.
  5. Dylai'r defnydd o dechnoleg symleiddio prosesau, lleihau gwastraff a gwella canlyniadau i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.
Rydyn ni yma i chi
Os oes gennych chi unrhyw syniadau ar sut y gallwn gyflawni ein nodau o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu os hoffech gymryd rhan, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.
Cysylltwch â ni
Drwy glicio ar " Derbyn Pob Cwci", rydych chi'n cytuno i storio cwcis ar eich dyfais i wella llywio gwefannau, dadansoddi defnydd o'r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd am fwy o wybodaeth.