Ein pwrpas yw creu posibiliadau am ofal eithriadol i bobl Cymru nawr, ac i genedlaethau'r dyfodol

Archwiliwch ein pwrpas:

Beth sy'n bwysig i ni

Gofal cleifion

Y Person

Datblygu'r system iechyd a gofal cymdeithasol i wasanaethu'r cyhoedd, a'r rhai sy'n gweithio ynddo, yn well.
Dysgwch fwy
Gadael mewn coed

Y Practis

Gwella'r cymorth, yr adnoddau a'r dysgu sydd ar gael i bractisau ledled Cymru.
Dysgwch fwy
Gadael ar ganghennau

Yr Amgylchedd

Cydnabod gwerth cymryd amser allan o'r gweithle ar gyfer adfer a deori syniadau newydd yn bersonol.
Dysgwch fwy

Ein newyddion diweddaraf

Mis Ymwybyddiaeth Canser Serfigol 2024

Mae mis Ionawr yn fis Ymwybyddiaeth Canser Serfigol, darllenwch sut mae Sefydliad Iechyd y Byd yn anelu at ddileu canser ceg y groth erbyn 2100, a sut mae Yma yn helpu'r GIG yng Nghymru i gyrraedd y targedau hyn.
Darllen y stori cyflawn

Newydd Dda Yma 2024

Wrth nesáu at ddiwedd 2023, mae Yma yn cymryd eiliad i gydnabod y camau breision rydym wedi'u cymryd.
Darllen y stori cyflawn

Cwrdd y tîm

Samantha Horwill
Samantha Horwill
Cyd-sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr
Sarah Bartholomew
Sarah Bartholomew
Cyfarwyddwr Cwmni
Julia Pirson
Julia Pirson
Arweinydd Prosiectau
Matthew Riley
Matthew Riley
Swyddog Diogelu Data
Kari Greengross
Kari Greengross
Hwylusydd Rhannu Llwybr
Kimberley Watkins
Kimberley Watkins
Gweinyddwr Swyddfa
Mathew Mead
Mathew Mead
Rheolwr Rhaglen
Ewan Lawry
Ewan Lawry
Swyddog Cefnogi Prosiect
Stan Kollarik
Stan Kollarik
Swyddog Cefnogi Prosiect
Mwy amdanom ni

Gyda phwy rydym yn gweithio

Rydym wedi gweithio o fewn ac ochr yn ochr â rhai o'r partneriaid a'r arloeswyr allweddol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.
Mwy amdanom ni

Ein prosiectau diweddaraf

Gweithredu Llwybrau Iechyd Cymunedol Cymru Gyfan
Ym mis Mawrth 2023, gwnaethom ddechrau ein partneriaeth â Pathways Alliance i gefnogi gweithredu Llwybrau Iechyd ar draws pob un o'r 7 bwrdd iechyd GIG Cymru.
Y Prosiect Cyflawn
Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan
Rydym yn gweithio gyda AWTTC i wella dealltwriaeth ynghylch defnyddio canllawiau rhagnodi yng Nghymru
Y Prosiect Cyflawn
Rydyn ni yma i chi
Os oes gennych chi unrhyw syniadau ar sut y gallwn gyflawni ein nodau o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu os hoffech gymryd rhan, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.
Cysylltwch â ni
Drwy glicio ar " Derbyn Pob Cwci", rydych chi'n cytuno i storio cwcis ar eich dyfais i wella llywio gwefannau, dadansoddi defnydd o'r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd am fwy o wybodaeth.