Polisi Preifatrwydd

Dim ond at y diben(ion) a nodir ar y ffurflen y defnyddir gwybodaeth a roddwch gan ddefnyddio unrhyw ffurflenni electronig ar y safle hwn.

Dim ond at y diben (yr ydym yn credu'n rhesymol) y bydd gwybodaeth a roddwch mewn negeseuon e-bost i ni yn cael ei defnyddio.

Gellir defnyddio gwybodaeth a roddwch i ni ar gyfer ymchwil ystadegol ond ni chaiff ei defnyddio mewn unrhyw ffordd (y tu hwnt i'w phwrpas gwreiddiol) sy'n eich galluogi i gael eich adnabod.

Nid ydym yn defnyddio cwcis ar gyfer casglu gwybodaeth i ddefnyddwyr o'r wefan ac ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth amdanoch ac eithrio'r hyn sy'n ofynnol ar gyfer gweinyddu'r gweinydd gwe ar y system.

Drwy glicio ar " Derbyn Pob Cwci", rydych chi'n cytuno i storio cwcis ar eich dyfais i wella llywio gwefannau, dadansoddi defnydd o'r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd am fwy o wybodaeth.