Yr Amgylchedd

  1. Rhaid i bob un ohonom gael lle ac amser ar gyfer adfer a deori syniadau newydd yn bersonol. Mae hyn yn teimlo'n arbennig o bwysig yng ngham adfer COVID lle mae ein gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol wedi treulio misoedd gyda gofynion di-baid y pandemig.
  2. Bydd Yma yn helpu'r bobl sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i greu amser a headspace.
  3. Byddwn yn cefnogi pobl i nodi cyfleoedd ar gyfer newid a chreu'r amodau lle mae'r unigolion sy'n barod i sbarduno'r newid hwn yn cael eu cefnogi a'u hamddiffyn.
Rydyn ni yma i chi
Os oes gennych chi unrhyw syniadau ar sut y gallwn gyflawni ein nodau o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu os hoffech gymryd rhan, byddem wrth ein boddau'n clywed gennych.
Cysylltwch â ni
Drwy glicio ar " Derbyn Pob Cwci", rydych chi'n cytuno i storio cwcis ar eich dyfais i wella llywio gwefannau, dadansoddi defnydd o'r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd am fwy o wybodaeth.